Scholing

1. In samenspraak met de klant verzorgen we scholings- en trainingsbijeenkomsten én expertisebijeenkomsten aansluitend op de vraag of ambitie van de school met als doel de kwaliteit van het onderwijs verder te optimaliseren. Het gaat over thema’s als:

 • Loopbaanoriëntatie en begeleiding
 • Voeren van coachgesprekken met leerlingen
 • Begeleiden van leerlingen op hun persoonlijke doelen tijdens de les
 • Goed onderwijs volgens moderne leertheorieën
 • Werken volgens de norm van het nieuwe Onderzoekskader.

2. Deze bijeenkomsten worden ook schooloverstijgend aangeboden met open intekening.

3. Ook bestaat de mogelijkheid om individuele personeelsleden te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling.

 • Individuele coaching en begeleiding
 • Intervisie
 • Versterken pedagogisch en didactisch werken

4. Daarnaast begeleiden we samenwerkingsprocessen op team, school en schooloverstijgend niveau. Het gaat over onderwerpen als:

 • Versterken interne samenwerking teams in één school
 • Samenwerken PrO en VSO scholen in de regio
 • Uitwerken regionale ambitie scholen en werkgevers gericht op bestendige arbeid
 • Ed.

OQ Onderwijsadvies