De focus van onze dienstverlening ligt op een aantal hoofdthema’s. Deze zijn hieronder weergegeven met enkele voorbeelden

De wettelijke kaders
 • Opstellen van school- en jaarplannen.
 • Uitvoeren van 0-metingen gericht op de wettelijke basiskwaliteit én eigen ambities.
 • Opstellen van beleidsdocumenten.
Kwaliteitszorg
 • Opstellen en implementeren van het stelsel van kwaliteitszorg.
 • Planmatig en cyclisch werken aan kwaliteitsbeleid met (mede)eigenaarschap van het team.
Het onderwijsaanbod
 • Doelgericht onderwijs: opstellen van doorgaande leerlijnen met differentiatie op basis van uitstroomprofielen.
 • Gepersonaliseerd leren: doelgericht onderwijs aan de hand van persoonlijke leerplannen.
Pedagogisch en didactisch handelen
 • Opstellen van pedagogische en didactische kaders: de uitgangspunten van ons onderwijs.
 • Versterken van het pedagogisch-didactisch handelen op individueel en teamniveau.
Arbeidstoeleiding
 • Optimaliseren van de arbeidstoeleiding in relatie tot de regionale mogelijkheden.
 • Versterken van de loopbaanoriëntatie (doelgerichte bedrijfsbezoeken, leer- werkprojecten en/of ontwikkelen van loopbaancompetenties).
Praktijkgericht onderzoek
 • Samenwerking tussen pro en (v)mbo.
 • Optimale benutting IOP en OPP.
 • Huisvestingsvraagstukken.

Meer weten? Neem contact met ons op. Eventueel kunnen we u ook in contact brengen met onze klanten voor het verkrijgen van een review.