Onderzoek

In samenspraak met de klant voeren we praktijkgericht onderzoek uit van zowel kwantitatieve als kwalitatieve aard met als doel passende antwoorden te ontwikkelen op organisatievraagstukken.

Onderzoeksvragen kunnen bijvoorbeeld gaan over:

  • Het IOP in de praktijk
  • De doorstroom van PrO naar het ROC
  • Kwaliteitsonderzoek van de eigen school / scholengroep: voldoen aan de eigen kwaliteitsnorm/de externe kwaliteitsnorm
  • Klanttevredenheidsonderzoek
  • Ed.

OQ Onderwijsadvies