De grootste verandering is dat er een onderscheid wordt gemaakt in zogenaamde eigen aspecten van kwaliteit en wettelijke deugdelijkheidseisen. Eigen aspecten van kwaliteit hebben betrekking op de ambitie van de school: waar willen wij in uitblinken? Waarin onderscheiden we ons ten opzichte van andere scholen? Aan de hand van de eigen aspecten van kwaliteit kunnen scholen ook in aanmerking komen voor het predicaat ‘goede school’, dat verder reikt dan enkel basiskwaliteit.

De wettelijke deugdelijkheidseisen zijn al die onderdelen die van belang zijn om te voldoen aan de basiskwaliteit. Dit op de gebieden: onderwijsproces, schoolklimaat, resultaten, kwaliteitszorg/ambitie en financiën. In het nieuwe onderzoekskader komen diverse punten naar voren die een specifieke plek dienen te krijgen in het schoolplan, bijvoorbeeld welke doelen/normen de school heeft ten aanzien van de leerresultaten van leerlingen of hoe de school het stelsel van kwaliteitszorg precies heeft ingericht. Het thema kwaliteitscultuur heeft ook een voorname positie: hoe werken we met ons team aan het behoud en verbetering van onze kwaliteit? Hierover velt de inspectie een oordeel.

Kortom; dit gaat over diverse ontwikkelingen die van belang zijn voor het praktijkonderwijs. Vanuit OQ Onderwijsadvies helpen we scholen/besturen bij het opstellen van een schoolplan volgens de nieuwe kaders. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • Het maken van een 0-meting: waar staat onze school ten aanzien van de wettelijke deugdelijkheidseisen en waar zit onze ambitie? Wat zijn hieruit de consequenties voor het schoolplan en onderliggende jaarplannen?
  • Samen met het team en of de directie nagaan: hoe verhouden wij ons ten opzichte van de ontwikkelingen binnen en buiten het praktijkonderwijs? En wat betekent dit voor onze ambities? Hieruit wordt de vertaalslag gemaakt naar het schoolplan en onderliggende jaarplannen. 
  • Coaching / begeleiding bij het opstellen van het schoolplan. Indien gewenst gaan we met u na op welke wijze we van het schoolplan een meer levend document kunnen maken om het hele team meer te betrekken bij en invloed te geven op de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 

Wilt u meer weten: neem dan contact op met Dennis Heijnens: dennis@oqadvies.nl of 0618909980.