Contact

 

Wie zijn wij?

OQ Onderwijsadvies is Wout Schafrat en Dennis Heijnens.

Wij ondersteunen scholen voor praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, vmbo en mbo op de volgende terreinen:

kwaliteitszorg; onderwijsaanbod; pedagogisch en didactisch handelen; onderwijsinnovatie; arbeidstoeleiding; schoolorganisatie en teamontwikkeling.

Wij werken al vele jaren met scholen samen om de kwaliteit van het onderwijs te versterken, het onderwijs meer leerlinggericht te maken en het onderwijs te laten aansluiten op de eisen vanuit de samenleving van morgen.

Wat is onze aanpak?

Uitgangspunt in ons werk is de vraag van de klant, de ambitie van de school en de geldende wettelijke kaders. Onze opdracht is om mét de klant praktische oplossingen te bedenken voor vraagstukken, die we tegenkomen in de dagelijkse onderwijspraktijk.

In onze aanpak staan de kernwaarden ‘maatwerk, integraal en resultaatgericht’ centraal. We kijken naar het totaalplaatje van de school, richten ons op een individuele aanpak en werken altijd toe naar een concreet resultaat.

Contact

Dennis Heijnens

dennis@oqadvies.nl

06 189 099 80

Wout Schafrat

wout@oqadvies.nl

06 15195971

OQ Onderwijsadvies