Advies

In samenspraak met de klant lossen wij onderwijskundige vraagstukken op. We werken samen met directie, team en/of medewerkers.

Klantvragen kunnen gaan over:

 1. Kwaliteitszorg
 • Uitvoeren 0-metingen
 • Schrijven schoolplan
 • Opstellen ontwikkelagenda
 • Werk maken van een professionele cultuur
 1. Onderwijsaanbod
 • Ontwikkelen en implementeren leerlijnen en leerroutes
 • Uitwerken uitstroomprofielen
 • Opstellen en invoeren individuele ontwikkelplannen
 • Inrichten leerlingvolgsystemen
 1. Pedagogisch-didactisch handelen
 • Vormgeven van doelgericht onderwijs
 • Invoeren van ‘de goede les’
 • Ontwikkelen van passende differentiatiemodellen
 • Werken aan autonomie, competentie, relatie in de klas
 • Opstellen en invoeren leerlijnen 21ste eeuwse vaardigheden
 1. Arbeidstoeleiding
 • Werk maken van certificering opleidingstrajecten met externe partijen
 • Ontwikkelen eigen certificering met door de school uitgevoerde bedrijfsscan
 • Ontwikkelen en invoeren Loopbaanoriëntatie en begeleiding
 • Levensecht leren vanaf de onderbouw uitwerken in de lespraktijk
 1. Schoolorganisatie
 • Begeleiden van onderwijsinnovatie en herontwerp trajecten
 • Inrichten passende organisatiestructuren
 • En passende organisatiesystemen
 • Uitwerken functiebouwwerk: taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden van het personeel in de school

OQ Onderwijsadvies